Boha může najít každý člověk, musí ale splnit dvě kritéria - musí ho chtít najít a musí ho začít hledat. Bible je nápověda.

Zobcová sopránová flétna
škola pro samouky

Poslední aktualizace 14.4.2020

Výuka vhodná pro děti, mládež stejně tak i pro dospělé.
Pro získání určitých dovedností doporučuji hrát každý den pár minut a dělat si písemný záznam o počtu odehraných cvičení.

Úvod

Flétnu k ústům přikládáme, je položena na spodní ret. Vzduch foukáme lehce rovnoměrně. Tóny oddělujeme od sebe krátkým přerušením. Je to podobné, jako bychom vyslovovali slabiku důů - důů.
Každý prst má svoji jedinečnou dírku. Palec levé ruky = dírka ze spodu.

První cvičení: Umístění prstů při zavření všech dírek - tón c

Přiložíme nástroj ke spodnímu rtu a uzavřeme všechny dírky podle obrázku.
I při jiných tónech prsty již mají své pevné adresy - příslušné dírky podle obrázku.
Zkoušíme zahrát několik kratších tónů způsobem důů - důů...
Další noty mají odkryté některé dírky - viz další lekce.

Lekce

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010
011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
021 022 023 024 025 026 027 028 029 030

PRSTOKLADY

1. lekce

Hrajeme podle prstokladů.
Noty čteme zleva doprava a každou notu zahrajeme jako jeden samostatný tón. Všimneme si not uvnitř prázdných s nožičkou, hrají delší tón.
První tón = zavřené všechny dírky. Musí zaznít čistý ton. Může nás to potrápit. Falešný tón je způsobený špatným uzavřením některé z dírek.

2. lekce

Hrajeme stejnou píseň podle not.

3. lekce

Hrajeme další píseň. Sledujeme hlavně noty!

4. lekce

Hrajeme stejnou píseň podle not.

5. lekce

Trochu teorie - některé noty hratelné na flétně a odpovídající prostoklady.

Délku not zatím neřešíme, probereme v dalších lekcích.

6. lekce

Hrajeme písničku Ovčáci.

Abychom se naučili jména not, před hraním každé následující písničky si noty přečteme. Prakticky v tomto cvičení: čteme c e g pauza c e g pauza atd. Může nám pomoci předchozí lekce.

7. lekce

Hrajeme stejnou píseň podle not.

8. lekce

Hrajeme písničku Šel tudy. Prvně přečteme noty. První nota = g. Sledujeme hlavně noty!

9. lekce

Hrajeme stejnou píseň podle not.

10. lekce

Nácvik délek not.
Odložíme flétnu. Písničku zpíváme a tleskáme podle značek x.

Tleskání si vyzkoušíme i na předchozích písničkách. Rozličujeme noty půlové (nota hraje na 2 tlesknutí) a noty čtverťové (na 1 tlesknutí).

11. lekce - počítáme

Abychom zahráli neznámou skladbu podle not, neobejdeme se bez počítání. Tímto zjistíme délky jednotlivých not tj. jak dlouho se nota hraje.
Představme si, že kráčíme a počítáme kroky způsobem raz-dva-tři-čtyři a znovu raz-dva-tři-čtyři a pořád dokola.
Na každý krok si pískneme. Tímto pískáme čtvrťové noty - na každou dobu se ozve krátké písknutí. Pro lepší názornost si představíme chodce dva jdoucí stejným krokem.
Jeden počítá kroky raz, dva, tři, čtyři a znovu raz-dva-tři-čtyři a pořád dokolečka.
Druhý na každý krok pískne - čímž píská čtvrťové noty. Jedna nota = jedna počítací doba.

Nyní prakticky: Čteme noty zleva doprava a počítáme v každém taktu 4 doby. Do toho tleskáme. Tlesknutím určujeme, kdy se nota zahraje - na každou dobu - jde o čtvrťové noty.

Lépe pochopíme v další lekci.

12. lekce - nota celá

Počítáme v každém taktu čtyři doby. Tlesknutím "řekneme", kdy se nota začne hrát. Tleskneme na dobu raz, 2, 3, 4 pořád hraje - jde o celé noty.

Pískáme (hrajeme) celé noty - nota bez nožičky uvnitř prázdná:
raz(ano) - dva(ještě pořád) - tři(ještě pořád) - čtyři(ještě pořád) = jedna celá nota

13. lekce - nota půlová

Hraje na dvě doby. Je uvnitř prázdná a obsahuje nožičku. Ukázku si zatleskáme, tleskáme okamžik, kdy se má nota zahrát.

Pískáme (hrajeme) půlové noty - nota s nožičkou uvnitř prázdná:
raz(ano) - dva(ještě pořád) - tři(znovu ano) - čtyři(ještě pořád) = 2 půlové noty
Platí, že půlová nota hraje po dobu 2 počítacích dob.

14. lekce

 • Prvně přečteme noty, tj. g, e, f atd.
 • Potom odtleskáme délky not, tj. raz(tlesk) - dva - tři(tlesk) - čtyři(tlesk) ...
 • Pak hrajeme pomalým tempem
 • Pak přiměřeně rychleji

  15. lekce

 • Prvně přečteme noty, tj. c, d, e, f, g, g atd.
 • pak s hlasitým počítáním odtleskáme délky not, tj. raz(tlesk) - dva(tlesk) - tři(tlesk) - čtyři(tlesk) - raz(tlesk) - dva - tři(tlesk) - čtyři...
 • Zapneme metronom 1 (viz níže) a jenom počítáme s metronomem raz-dva-tři-čtyři-raz atd. Na raz jiný zvuk metronomu než zvuky ostatních úderů
 • s metronomem tleskáme tam, kde se hrají noty tj.
  úder(tlesk) - úder(tlesk) - úder(tlesk) - úder(tlesk) - úder(tlesk) -úder -úder(tlesk) - úder atd.
 • hrajeme s metronomem 1
 • hrajeme s metronomem 2

  Metronom 1 (pomalejší tempo)

  Metronom 2 (rychlejší tempo)

  16. lekce

 • 1) přečteme noty, tj. e, e atd.
 • 2) s hlasitým počítáním odtleskáme délky not,
 • 3) zapneme metronom 1 (viz níže) a jenom počítáme s metronomem raz-dva-tři-čtyři-raz atd.
 • 4) s metronomem tleskáme tam, kde se hrají noty tj.
 • 5) hrajeme s metronomem 1
 • 6) hrajeme s metronomem 2

  Metronom 1 (pomalejší tempo)

  Metronom 2 (rychlejší tempo)

  17. lekce

  Křížek na lince f znamená, že všechny noty f hrajeme jako fis (zvýšení o půl tónu).

  Notový záznam obsahuje navíc akordy pro případnou doprovodnou kytaru či jiný nástroj.

 • 1) přečteme noty,
 • 2) s hlasitým počítáním odtleskáme délky not,
 • 3) zapneme metronom 1 (viz níže), počítáme s metronomem raz-dva-tři-čtyři-raz a tleskáme,
 • 4) hrajeme s metronomem 1
 • 5) hrajeme s metronomem 2

  Metronom 1 (pomalejší tempo)

  Metronom 2 (rychlejší tempo)

  Nahrávka

  18. lekce

 • 1) přečteme noty,
 • 2) s hlasitým počítáním odtleskáme délky not,
 • 3) zapneme metronom 1 (viz níže), počítáme s metronomem raz-dva-tři-čtyři-raz a tleskáme,
 • 4) hrajeme s metronomem 1
 • 5) hrajeme s metronomem 2

  Metronom 1 (pomalejší tempo)

  Metronom 2 (rychlejší tempo)

  Nahrávka

  19. lekce

 • 1) přečteme noty,
 • 2) s hlasitým počítáním odtleskáme délky not,
 • 3) zapneme metronom 1 (viz níže), počítáme s metronomem raz-dva-tři-čtyři-raz a tleskáme,
 • 4) hrajeme s metronomem 1
 • 5) hrajeme s metronomem 2

  Metronom 1 (pomalejší tempo)

  Metronom 2 (rychlejší tempo)

  Nahrávka

  20. lekce

 • 1) přečteme noty, dáme pozor na křížek, všechny f hrajeme jako fis = půltón nahoru
 • 2) s hlasitým počítáním odtleskáme délky not,
 • 3) zapneme metronom 1 (viz níže), počítáme s metronomem raz-dva-tři-čtyři-raz a tleskáme,
 • 4) hrajeme s metronomem 1
 • 5) hrajeme s metronomem 2

  Metronom 1 (pomalejší tempo)

  Metronom 2 (rychlejší tempo)

  21. lekce

 • 1) přečteme noty,
 • 2) s hlasitým počítáním odtleskáme délky not,
 • 3) zapneme metronom 1 (viz níže), počítáme s metronomem raz-dva-tři-čtyři-raz a tleskáme,
 • 4) hrajeme s metronomem 1
 • 5) hrajeme s metronomem 2

  Horní noty g a fis hrajeme s pootevřenou spodní dírkou (palec levé ruky). Palec se neposouvá, pouze trochu pootočí.

  Metronom 1 (pomalejší tempo)

  Metronom 2 (rychlejší tempo)

  22. lekce - 3/4 takt

  Každý takt (vzdálenost mezi dvěmi svislými čarami) "měří" 3 počítací doby raz-dva-tři.
  Na tři-i musíme zahrát dva krátké tóny, dohromady trvají stejně dlouho jako doba raz nebo dva - musí "vlézt" na jeden úder metronomu.
  Začínáme hrát až na dobu tři - na počátku neúplný takt. Při opakování poslední takt navazuje na takt první.
 • 1) přečteme noty,
 • 2) s hlasitým počítáním odtleskáme délky not,
 • 3) zapneme metronom a počítáme s metronomem raz-dva-tři... a tleskáme,
 • 4) hrajeme s metronomem

  Metronom

  23. lekce - 3/4 takt

  Metronom

  24. lekce - 3/4 takt

  Písmeno b na počátku notové osnovy na lince h znamená, že všechny tóny h hrajeme o půl tónu níže tj. jako hes. V této skladbě se tento případ nevyskytuje.

  Metronom

  25. lekce - 3/4 takt

  Metronom

  26. lekce - 3/4 takt

  Metronom

  27. lekce - 3/4 takt

  Před hraním doporučuji zapnout nahrávku, počítat hlasitě a tleskat s notami - tleskáme, kdy hraje nota.

  Nahrávka

  Metronom

  28. lekce - 3/4 takt

  Před hraním doporučuji zapnout nahrávku, počítat hlasitě a tleskat s notami - tleskáme, kdy hraje nota.
  Křížek na lince f = všechna f hrajeme jako fis (zvýšený tón).

  Nahrávka

  Metronom

  Prstoklad


  Odkazy

  kontakt: kantormi()seznam.cz

  počítadlo.abz.cz